Prosjektutvikling

Caiano Eiendom AS er en langsiktig eiendomsforvalter- og utvikler.

Vi videreforedler eiendom ved utvikling og tilpassing av eksisterende bygningsmasse.

På egne tomter eller sammen med andre tomtebesittere, utvikler vi nye prosjekter helt fra den kreative fasen til prosjektet er ferdigstilt.

Caiano Eiendom har i de senere år utviklet og gjennomført flere byggeprosjekter, som f.eks. Helsehuset, Aibel-byggene og Gasnorbygget.  Siste gjennomførte prosjekter var administrasjonsbygget til Storesund Marine Services AS på Karmøy, og nytt servicebygg for Scale AQ på Bømlo.

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746