Om Caiano Eiendom

I tillegg til solid egenkapital, sitter Caiano Eiendom i dag med strategiske eiendommer i Haugesund sentrum, som på sikt planlegges realisert gjennom utbygging.

Caiano Eiendom har en bevisst strategi knyttet til kontinuerlig vedlikehold og oppgraderinger av våre eiendommer. Slik ivaretas eiendomsverdiene og over tid blir totalkostnadene lavere enn totalrenovering, Med økt fokus på energitiltak blir byggene også mer energieffektive og mer attraktive for leietakere med fokus på miljø.

Med en eiendomsmasse på over 120.000 kvadratmeter er Caiano Eiendom en av de største eiendomsforvalterne på Haugalandet. Caiano Eiendom eier ca. 60 000 kvm alene og forvalter i tillegg ca. 60 000 kvm i deleide selskaper. Hovedtyngden av eiendomsporteføljen ligger i sentrum av Haugesund, men selskapet har også næringseiendommer på Karmøy og Bømlo. Hotell eiendommene sammen med Markedet utgjør den største delen av eiendomsporteføljen i Caiano Eiendom.

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746