ESG og åpenhet

Caiano AS har alltid vært opptatt av langsiktighet, hardt arbeid, åpenhet og tillit. Caianos visjon er å skape varige verdier på en skikkelig, ansvarlig og god måte. Du kan lese mer om Caiano sitt fokus på bærekraft og åpenhet i dokumentet her. Som det fremgår derav, så kan informasjonskrav rettes til post@caiano.no.

 Caiano oppfyller åpenhetslovens plikter via sine underkonsern/-selskaper sine rapporteringer og via styreverv. Gjennom styrerepresentasjon tar Caiano del i selskapenes arbeid med miljø-, sosiale- og forretningsetiske forhold (ESG). Nærmere informasjon om åpenhetsloven kan dere finne på nettsidene til våre underkonsern/-selskaper i punktet om dette i ESG-rapportene publisert der.

ESG og åpenhetsloven Rapport 2022 Caiano Eiendom AS

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746