Storasund administrasjonsbygg

Adresse

Storasundvegen 305

BRA

460 kvm

Type bygg

Hovedkontor

Parkering

På eiendommen

Bygg oppført på bestilling fra og i samarbeid med leietaker, ferdigstilt i 2021.

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746