Teknisk forvaltning

Under vår tekniske forvalting og driftstjenester kan vi tilby:

  • Vaktmestertjenester
  • Tilsyn med bygninger og utearealer, herunder drift og tilsyn av tekniske anlegg
  • Energioppfølging
  • Avfallshåndtering
  • Internkontrollrutiner brann, elektro og legionella
  • Vakttelefon

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746