Administrativ forvaltning

Vi kan tilby følgende tjenester:

  • Daglig selskapsledelse
  • Styrearbeid
  • Gjennomføring av generalforsamling
  • Leietakeroppfølging

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746