Økonomisk forvaltning

Gjennom vår økonomiske forvaltning kan vi tilby:

  • Oversikt over leietakere med alle vesentlige kontraktsvilkår
  • Innkreving av husleie og felleskostnader
  • Oppfølging av mislighold
  • Banktransaksjoner
  • Lånesøknader og refinansieringsprosesser
  • Regnskapstjenester

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746