Moster Industriområde

Adresse

Serklauvvegen 95

BRA

4 000

Type bygg

Kaiområder, Kombinasjonsbygg

Parkering

På eiendommen

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746