Stoltenberg Eiendom AS

Adresse

Stoltenberggata 1

BRA

4000

Type bygg

Kaiområder, Kombinasjonsbygg

Parkering

På eiendommen

Garpeskjær Eiendom kjøper Stoltenberg Eiendom AS.
Karmsund Havn IKS og Caiano Eiendom AS har via sitt felles eide selskap Garpeskjær
Eiendom AS, signert kjøpskontrakt på selskapet Stoltenberg Eiendom AS og sikrer seg med
det eiendommen Stoltenberggata 1, på Risøy i Haugesund. Garpeskjær Eiendom AS eier fra
før et ca. 10.000 kvm kontorbygg nord på Risøy, med Aibel som største leietaker.
Stoltenberggata 1 er et utviklings objekt med en tomt på 11 mål, og en bygningsmasse på
4.000 kvm. Etter hvert som bygget fylles opp med nye kontorbrukere, vil eiendommen
total rehabiliteres. Eiendommen vil få et betydelig løft, og vil med det bli et moderne bygg hvor
det legges opp til gode kvaliteter og god kontorstandard. Leietakerne som etablerer seg her,
vil ha god mulighet til å påvirke utformingen av sine kontor behov.

Kontakt

Antonie Pettersen

+47 907 75 746